tuinOntwerp

Als tuinontwerper werk ik met liefde en respect voor de natuur. Met mijn ontwerpen probeer ik een bijdrage te leveren aan de vergroting van de biodiversiteit. Het Zuid-Limburgse heuvelland met zijn unieke plantenrijkdom vormt een belangrijke inspiratiebron. Eetbaar groen en biotopen als wilde bloemenweides, houtwallen, fruithagen en vogelbosjes lopen als een rode draad door mijn projecten.

Mijn bedrijf Sculpterra is gespecialiseerd in natuurlijke tuinen. Mijn projecten zijn er op gericht de trend van steeds meer steen in de tuin te doorbreken. Van een overdaad aan grijstinten naar meer groentinten, want groen maakt gelukkig.

 “van een overdaad aan grijstinten naar meer groentinten”

Ik maak groene tuinen die onderhoudsarm zijn en jaarrond mooi.

Werkwijze

Bij het bedenken van een nieuwe tuin gaan we niet over één nacht ijs. Ideeën moeten rijpen en het maken van een ontwerp is een creatief proces waarvoor geen vaste doorlooptijden gelden. Sommige plannen vereisen research. Het is verstandig om daar tijd voor te reserveren. Zo voorkom je verrassingen achteraf.

Ieder project begint met een kennismakingsgesprek. Daarbij bekijken we samen de locatie en bespreken we de wensen en mogelijkheden. Zo’n eerste gesprek is vrijblijvend en kosteloos.

 

een moodboard helpt bij het structureren van wensen en ideeën

Om een passend ontwerp te kunnen maken, moet ik de bewoners en de locatie eerst leren kennen, want een goede tuin heeft altijd een duidelijke relatie met zijn gebruikers, het gebouw waar de tuin bij hoort en de omgeving waarin het geheel zich bevindt. Om alle wensen helder te krijgen, helpt het als je enigszins voorbereid bent, bijvoorbeeld door het verzamelen van tijdschriften, het maken van een moodboard of het bezoeken van tuinen. De wensen en voorkeuren van alle gebruikers spelen een rol.

 

Als de situatie en alle wensen en mogelijkheden goed in kaart zijn gebracht kan het ontwerpproces beginnen. Eerst ontvang je van mij een offerte en na akkoord maak ik enkele schetsontwerpen. De prijzen hangen af van de wensen en omvang van de tuin.

 

na evaluatie van de schetsontwerpen worden de eisen bepaald voor het eindontwerp
na evaluatie van de schetsontwerpen worden de eisen bepaald voor het eindontwerp

Bij de evaluatie van de schetsontwerpen worden de eisen bepaald die gelden voor het eindontwerp. Samen met het eindontwerp wordt normaal gesproken een beplantingsplan gepresenteerd. Het beplantingsplan geeft schematisch weer waar welke planten komen te staan en in welke hoeveelheden. Per plant worden de belangrijkste kenmerken weergegeven, zoals omvang, hoogte, bloeitijd, bloemkleur, standplaatseisen en verzorging.

 

Bij alle projecten staan de wensen van de klant natuurlijk centraal, maar ik vind het belangrijk om daarnaast zo veel mogelijk rekening te houden met de effecten voor natuur en klimaat. Waar mogelijk dragen ontwerp, de aanbevolen materialen en de gekozen beplanting bij aan het vergroten van de biodiversiteit.

Eindontwerp

met een beplantingsplan kan een bestellijst worden gemaakt voor kweker of tuincentrum
met een beplantingsplan kan een bestellijst worden gemaakt voor kweker of tuincentrum

Het eindontwerp dient als blauwdruk voor de aanleg of renovatie van de tuin. Met behulp van het beplantingsplan kan een bestellijst worden samengesteld voor een kweker of tuincentrum. Ik kan je in contact brengen met een geschikte kweker en ik kan je helpen met het opstellen van een materialenlijst voor bijvoorbeeld bestrating, tuinhout of verlichting.

 

In het ontwerp houd ik zo veel mogelijk rekening met het beschikbare budget. Zeker bij grote projecten zijn vaak meerdere uitvoerders en leveranciers betrokken. Het is daarom niet altijd mogelijk om vooraf een eindbedrag voor het totale project te noemen.

 

“in het ontwerp houd ik zo veel mogelijk rekening met het beschikbare budget”

Aanleg

schetsontwerpen
schetsontwerp

Als het eindontwerp is opgeleverd kunnen offertes voor de aanleg worden opgevraagd. Kleine projecten kan ik desgewenst zelf aannemen, bij grotere tuinen worden hoveniers of grondwerkers ingeschakeld. Natuurlijk kunt u ook zelf de aanleg uitvoeren.

 

Diensten:

  • Ontwerp van tuinen, borders, waterelementen en openbaar groen
  • Adviezen over beplanting, aanleg, renovatie, natuurlijk tuinnieren en eetbaar groen
  • Renovatie van bestaande tuinen
  • Groenonderhoud: snoeien, maaien, wieden, beplanten en opruimen

 

Specialisaties

  • Wilde bloemenweides en prairietuinen
  • Diervriendelijke tuinen
  • Schaduwtuinen
  • Eetbare tuin

 

Contact: Ed Orbons, 06 400 44341, info@sculpterra.nl

 

over Sculpterra >>